Rakennustekninen yleissuunnittelu

 • Maa- ja vesirakenteet
 • Voimansiirto
 • Kytkinasemat
 • Tuulipuistot
 • Teollisuushankkeet
 • Talonrakennus

Rakennesuunnittelu

 • Perustukset
 • Voimajohtopylväät
 • Kytkinasema telineet
 • Voimalaperustukset
 • Talonrakennus
 • Teollisuusrakennukset

Laaja kokemus

Yli neljänkymmen vuoden kokemus rakennusalan eri sektoreissa rakennus- ja rakennesuunnittelusta:

 • Maa- ja vesirakenteet kuten padot, tiet, kentät, satamat,
 • Voimansiirto 110,220,400 kV vapaasti seisovien pylväiden perustukset
 • Talot kuten kauppa, liike, teollisuus, asunnot
 • Tuulivoimaloiden ja mastojen perustukset, betonitornit